Ledelse i en corona-tid

Corona har gjort forandring nødvendig – også i arbejdslivet. Ny indretning af lokaler, fysisk afstand, nye arbejdsgange, nye problemstillinger og nye krav til ledelse.

Fremtiden er usikker for både ledere og medarbejdere, økonomien er mange steder trængt, og nogle medarbejdere er utrygge og måske endda bange.

Alt det kræver, at man som leder kigger både udad og indad.

Hvilke nye krav er der til mig, hvad skal jeg gøre anderledes, og hvordan håndterer jeg de problemstillinger, som opstår på daglig basis

De nye vilkår rammer også et firma som mit, Nye Veje.

Jeg har i mere end 20 år koncentreret min coaching og sparring omkring langvarige og dybtgående udviklingsprocesser for ledere. Processerne er beskrevet i min bog ”Dybe samtaler om lederskab” (Gyldendal, 2018) i form af 6 cases.

Men i dag har ledere mere end nogensinde også brug for ad hoc løsninger på ad hoc problemer. Det er ofte problemstillinger, som ikke kræver et langt forløb på 10 eller 20 timer, men måske bare et enkelt møde eller to.

Jeg udvider derfor mit koncept til at omfatte ad hoc møder, da mange af de problemstillinger, som coronaen har fremkaldt, vil kunne løsnes op med et enkelt møde eller to.

Som erhvervspsykolog har jeg i alle mine arbejdsår – udover ledelse – beskæftiget mig med arbejdets organisering, virksomhedskulturer, det psykiske arbejdsmiljø, medarbejdermotivation og trivsel, krisehåndtering og stress.

Læs mere om sparring for at få konkrete oplysninger om, hvilke problemstillinger, der ligger indenfor mit kompetenceområde.

Kontakt mig via mail eller på +4527293903 for forventningsafstemning og aftale om evt. møde.

Else Kathrine Relster
Nye Veje
Juni 2020