+45 27293903 nyeveje@newmail.dk

Bog af Else Kathrine Relster om arbejdet i Nye Veje

Dybe Samtaler om lederskab
– Om at udvikle sig som leder og som menneske

Min mission med min bog er at vise, at forandring er mulig hele livet.

Det er aldrig for sent at ændre de handlemønstre som mange af os bærer rundt på helt tilbage fra vores barndom. Både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige mønstre handler ofte om overlevelsesstrategier, som er skabt tidligt i livet og under andre livsvilkår. Alligevel holder vi ubevidst fast i dem, selvom de måske i det liv vi lever nu, ikke længere er gavnlige eller meningsfulde.

Det gælder også i rollen som leder. For selvom meget ledelse handler om faglighed, så handler det i den grad også om, hvem du er som menneske. Og hvis du slæber rundt på uheldige mønstre som leder, så smitter disse mønstre af på din måde at lede på, og kan spænde ben for dine ledelsesmæssige ambitioner og dine medarbejderes opfattelse af dig.

I Dybe samtaler om lederskab dykker jeg ned i, hvordan man kan ændre de uhensigtsmæssige mønstre og blive en bedre leder, og i den forstand kan bogen også bruges som udgangspunkt for refleksion og samtale om de ting, jeg ser nærmere på i bogen. Det kan være individuelt eller i grupper, og i alle former for ledelsesuddannelse eller udviklingsforløb.

Bogen indeholder beskrivelse af seks forløb, samt omtale af processerne. Herunder Elses faglige reflektioner og valg.

Bogen er udgivet af Gyldendal i januar 2018.

Politikens anmeldelse fremhæver vigtigheden af at arbejde med sig selv som leder, både i sin rubrik – “Kære leder, du må arbejde med dig selv”  – og i nedenstående citat:

“Det er en indsigt, der langtfra er etableret i erhvervslivet. Her har mange organisationer stor berøringsangst over for det mere tilbundsgående arbejde med lederes personlige kompetencer… Relsters måde at udfolde sit arbejde på er både saglig og relevant.”

Politiken, 4 hjerter

Bogen giver et ærligt indblik i, hvordan man ved at udvikle sig selv som leder og dermed udøve god ledelse kan opnå større glæde i arbejdslivet og i sit liv. Bogen kan  med fordel læses af ledere samt være en inspirationskilde for medarbejdere i forhold til at forstå, hvilke menneskelige mekanismer der er i spil, når vi går på arbejde.

Inside Business, 5 stjerner

“Bogen er meget vellykket. De enkelte samtaler suppleres med udvalgte problemstillinger, som tager udgangspunkt i den enkelte leder, men som perspektiveres med faktuel viden om hjernen og metoder til at komme videre fra fastlåste situationer.”

Jyllands-Posten, 4 hjerter

Uddrag af anmeldelsen i ‘P’, psykologernes fagblad:

Det er en meget vellykket bog, der kan inspirere såvel ledere som medarbejdere i forhold til at blive klogere på, hvor mange ting, der er på spil, når vi er sammen på arbejde – ikke mindst, hvordan vores historier og mønstre påvirker os i de relationer og samspil, som vi indgår i.”

Allan Vestergaard, cand.psych. aut.
Chefkonsulent hos MacMann Berg og indehaver af Saga Psykologerne.

 

'P', psykologernes fagblad