+45 27293903 nyeveje@newmail.dk

EN STILLE SAMTALE MED ELSE RELSTER

Jeg har oplevet det mange gange. En stille samtale med Else, hvor det føles som om tiden står stille, og hvor mine udfordringer får luft under vingerne.
Jeg kan se dem fra forskellige vinkler og i forskellige perspektiver. Jeg oplever, hvordan jeg stille og roligt begynder at se min mulige fremtid. Først i form af konturer og små glimt. Hen ad vejen mere og mere klart og tydeligt.
I samtalen med Else skaber jeg billedet af min egen verden i fremtiden. Et billede, som gør det muligt for mig at vælge de veje, som fører til den fremtid, som gerne vil have bliver min.

Lasse Zäll

Mentor og samtalepartner, Stifinder A/S

MENNESKELIG INDSIGT OG PROFESSIONEL SKARPHED

“En god leder er også en, der forstår at lede sig selv.” Dette er en sætning, der har fulgt mig igennem min karriere i erhvervslivet.
 
Men på et eller flere tidspunkter i livet kommer der situationer, såvel af private som jobmæssig karakter, hvor det bliver nødvendigt at blive endnu klogere på sig selv og sine handlemønstre.
 
I denne sammenhæng har jeg haft nogle rigtig positive forløb med Else. Qua hendes store erfaring fra flere topjobs og hendes visdom og indsigt, har det været nogle særdeles udviklende og positive forløb.
 
Elses erhvervspsykologiske baggrund, hendes indlevelsesevne og empati samt ikke at forglemme hendes klare holdninger og stillingtagen til forskellige temaer har gjort dette til skelsættende forløb i mit liv.
Jeg kan kun ydmygt sige Else tak for dette.
Henning Hess

CEO, RIAS A/S

DET KLOGE VALG FOR TOPLEDERE

Else Relster og Nye Veje er det intelligente og kloge valg for topledere, der gerne vil forstå sig selv lidt bedre og derigennem få langt større overskud til dagligdagens udfordringer: jobbet som leder, familierelationer samt personlig glæde og udvikling.

Else har topprofessionel faglig baggrund, og har gennem mange års arbejde med mennesker og organisationer udviklet en stor visdom og indsigt, som virkelig har gjort en forskel for mange topledere i dansk erhvervsliv!

Som kronen på værket er det dejligt befriende at møde et menneske, som selv har prøvet at sidde i et topjob; det gør kvaliteten af coachingen endnu bedre og autentisk.

Kirsten Drejer

Chairwoman and boardmember, Life Science Companies

EN FORANDRING FOR LIVET

En klog chef anbefalede mig på et tidspunkt at kontakte Else Relster med det primære formål at komme nærmere en afklaring mht. hvilke karrieremæssige veje, der var de rigtige at gå for mig.

De samtaler, jeg førte med Else over en periode på cirka et år, har været skelsættende i mit liv. Intet mindre.

Professionelle metoder og en høj grad af indlevelsesevne og menneskeligt nærvær var, hvad jeg oplevede i vores samtaler.

Resultatet af dialogen blev ikke, at jeg blev fuldt afklaret mht. præcist hvilket job, der var det rigtige for mig, men snarere at jeg fik aktiveret nogle indre styrker og ressourcer. Det gav mig ikke alene ro omkring det forhold, at der er uvished om “det rette job”. Det gav mig også en ressource-pulje, der har givet mig en markant større robusthed og styrke, så jeg har været i stand til at udrette mere og bære større byrder, end jeg havde forestillet mig, inden jeg gik ad “Nye Veje” – det synes jeg, der er rigtig meget livskvalitet i.

Mikael Kremmer

Adm. Direktør, Altiflex Holding

EN LANGVARIG SPARRINGSPARTNER

Jeg har haft den glæde at have Else som coach de sidste 8 år. Indledningsvist i et tættere forløb, og i de senere år, efter behov.

Det har været helt afgørende at have et menneske ved siden af mig, der har kunnet støtte mig i en dybt personlig udvikling og igennem nogle store beslutninger i mit arbejdsliv.

Jeg har, med Else, fundet en sparringspartner, hvor jeg, selvom der er gået et år eller mere siden sidst, har kunnet sætte mig ned og nærmest genoptage en samtale, som jeg i mellemtiden er blevet klar til at fortsætte.

Mit udviklingsforløb har været langt og slutter formodentlig – forhåbentligt – aldrig.

Else udfordrer mig i en grad, som ingen andre evner, og det sker med en respekt og anerkendelse, der gør, at jeg tør tage udfordringen op og se nye muligheder i mit liv.

Jeg har fået en ro og afklarethed, som jeg har søgt hele livet, det er uvurderligt. 

Anne Sarto

Partner, mtre aps