Hvad kendetegner en god leder?

Med udgangspunkt i egne ledererfaringer etablerede jeg – Else Kathrine Relster – i august 1996 konsulentfirmaet Nye Veje.

Mit syn på ledelse var og er, at ledelse både handler om mere håndværksagtige kompetencer og om lederens værdier og personlighed.

En god leder skal kunne ’håndværket’. Skabe retning og klare mål, kunne implementere visioner og strategier og have overblik over ydre krav, markedet, økonomi m.v.

En god leder skal være værdistyret og et menneske med værdier som: ansvarlighed, ordentlighed og have omsorg for andre mennesker og for sig selv. Og kunne skabe et arbejdsmiljø, som er gennemsyret af disse værdier.

Håndværket kan læres på kurser og på jobbet – learning by doing.

De personlige egenskaber kan ikke forandres med et weekend-kursus eller ved at læse bøger.

Værdier

Oplevelsen af verden omkring os er selektiv og styret af værdier og behov.

Der findes ikke nogen ’sand’ verden derude – det sete afhænger af øjnene, der ser.

Hvad en leder ser i organisationen, i medarbejderne og i markedet afspejler hans eller hendes værdier. Og værdier er for de fleste af os præget af de værdier, som vi er vokset op med i familien eller måske endda i slægten.

Vi bærer disse værdier med os på godt og ondt. Og ofte delvis ubevidst.

Et første skridt mod at udvikle sig som leder er derfor at få indsigt i sine værdier. Og ikke mindst indsigt i, om man lever efter dem?

Svarer værdierne til den nuværende livssituation? Eller er de rester fra fortiden og trænger de til revision eller udskiftning?

Værdier kan være konstruktive og opbyggelige, men de kan også føre til et destruktivt liv.

Kan personlige mønstre ændres?

For at ændre personlige vaner og tanke, føle -og adfærdsmønstre, må man være villig til at ’se sig selv i øjnene’. Mønstre er forankret i hjernen som kredsløb. Gamle kredsløb kan tørre ud, og nye kan skabes, men det sker ikke over-night.

Den første betingelse for at ændre sine vaner er, at man ønsker det og er motiveret til forandring. Det bliver man ofte først, når man indser, at det er nødvendigt at skifte spor.

Det næste trin i processen er så, at man får indsigt i sine mønstre. Og dernæst at man via dialog, øvelser og træning ændrer det, som man ønsker at ændre.

Nogle af mine egne problemer som leder havde at gøre med min utålmodighed, min tendens til bedreviden og min i nogle sammenhænge for stor handlekraft.

Ændringer i tanke, føle og adfærdsmønster tager tid, træning og udholdenhed. Som det også gør med andre ændringer, som er forankret i kroppen.

Man kommer ikke langt med styrketræning en time hver 4.uge. Man skal vedligeholde motivationen, fortsætte træningen og holde ud – hvad enhver løber ved.

Hjernen er fleksibel hele livet

Heldigvis er hjernen fleksibel, og man kan derfor ændre sig hele livet. Udsagnet ’sådan er jeg bare’ holder ikke vand. Men er et udtryk for, at man ikke ønsker eller ikke ser nødvendigheden af forandring.

Et udtryk, som jeg ofte hører, er: Havde jeg da bare taget fat i det her noget tidligere. Men sådan er vi mennesker bare. Det er almindeligt med en større eller mindre modstand mod at se indad.

Hvis man ønsker en uddybning af mit syn på ledelse og en orientering om de øvelser og metoder, som jeg arbejder med, så er det hele grundigt beskrevet i min bog: “Dybe samtaler om lederskab. Om at udvikle sig som leder og menneske.” Udgivet på Gyldendal Business 2018.