Else Kathrine Relster som sparringspartner

Et sparringsforløb med Else Kathrine Relster er altid orienteret mod det enkelte menneske og de aktuelle arbejds- og livsproblemer.

Nye Vejes kerneydelser er at skabe selvindsigt og forandring og yde hjælp til selvhjælp.

Forløb kan foregå på dansk eller engelsk.

Telefon

+45 27293903

TEMAER & FORLØB

Problemstillinger kan f.eks. være:

  • Utilstrækkelig mulighed for sparring i egen virksomhed.
  • Vanskeligheder med at skabe harmoni mellem arbejdsliv og privatliv.
  • Stressrelaterede symptomer som søvnløshed, lettere angst, nedsat livsglæde.
  • Problemer med at lytte og med at leve sig ind i andre menneskers måde at opleve verden på.
  • Stor sårbarhed og nærtagenhed som følge af uklar adskillelse af rolle og person.
  • Kommunikations- og samarbejdsproblemer generelt og i relation til konkrete personer.
  • Konfliktskyhed og manglende grænsesætning og gennemslagskraft. Eller det modsatte i form af en tendens til en overdreven konfrontatorisk og dominerende stil.
  • Manglende afklaring mht. de eksistentielle temaer, som kan dukke op i forskellige livsfaser.

 

 

 

Fremgangsmåde

Før der indgås aftale om et forløb hos Nye Veje afholdes et gratis og for begge parter uforpligtende informationsmøde. Her vil blive klargjort, hvilke problemstillinger der er tale om, og hvilke værktøjer det kunne være relevante at bruge.

Mål og succeskriterier

Den første samtale i et efterfølgende forløb indeholder målformulering og fastlæggelse af succeskriterier.

De øvrige samtaler består af både aflæring af gamle tanke- og adfærdsmønstre og ny indlæring set i relation til de relevante personlige og arbejdsmæssige problemstillinger.

Forandring

Det er ikke nok, at man med sit intellekt indser, at nogle tanke- og adfærdsmønstre med fordel kunne ændres eller ophøre. Hele personen, og dermed også mere ubevidste dele af personligheden, skal ville en forandring, for at forandringen er langtidsholdbar.

Det praktiske

Da processerne altid er skræddersyet til den enkelte persons behov og ønsker, er der mange muligheder. Fra få samtaler om en afgrænset problemstilling til moduler på 10 eller 20 timer fordelt over flere måneder eller et klippekort, som kan bruges ad hoc i en nærmere fastlagt periode.

Et længerevarende forløb skaber en solid kobling mellem personlig udvikling og lederens hverdag.