Else Kathrine Relster som coach

Et coachingforløb med Else Kathrine Relster er altid orienteret mod det enkelte menneske og de aktuelle arbejds- og livsproblemer.

Nye Vejes kerneydelser er at skabe selvindsigt og forandring og yde hjælp til selvhjælp.

Forløb kan foregå på dansk eller engelsk.

Et coachingforløb omfatter:

En gratis og for begge uforpligtende samtale, hvor problemstillinger beskrives, og kemien checkes.

Formulering af mål og succeskriterierne. Målene afgør, om det er et helt modul eller et halvt modul, som er et passende forløb.

Et helt modul omfatter 10 samtaler af 2 timer fordelt på 8-12 måneder.

Et halvt modul består af 5 samtaler af 2 timer fordelt på en kortere tidsperiode.

Mennesker og også ledere er forskellige. Så hvert forløb tilpasses altid det enkelte menneskes ønsker og behov.

Relevante problemer kan være:

  • Utilstrækkelig mulighed for sparring i egen virksomhed.
  • Vanskeligheder med at skabe en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.
  • Stressrelaterede symptomer som søvnproblemer, lettere angst, nedsat livsglæde og faldende energiniveau, samt psykosomatiske symptomer, som hovedpine m.v.
  • Problemer med at lytte og med at leve sig ind i andre menneskers måde at opleve verden på.
  • Stor sårbarhed og nærtagenhed som følge af uklar adskillelse mellem rolle og person. Kritik bliver taget som kritik af ens person og ikke af den måde, som man forvalter sin lederrolle på.
  • Kommunikations-og samarbejdsproblemer generelt og i relation til konkrete personer: kollegaer, chefer eller samarbejdspartnere.
  • Konfliktskyhed og manglende grænsesætning og gennemslagskraft. Eller det modsatte i form af en tendens til en overdreven konfrontatorisk og dominerende stil.
  • Manglende indsigt i egne værdier.
  • Manglende afklaring mht eksistentielle temaer, som kan dukke op i forskellige livsfaser. F.eks. når man nærmer sig pensionsalderen